Виж още

Био горива


БИОГОРИВО FANOLA®

Предлаганите камини и огнища са проектирани и функционират безопасно единствено с биогориво FANOLA®. Използването на друг вид гориво не е безопасно и може да повреди отделните компоненти, като в този случай гаранцията на продуктите отпада. 
FANOLA® е биологично чиста течност на основата на тройно дестилиран алкохол от растителен произход. Тя е напълно възобновяем енергиен източник. Преминалите щателни тестове, доказват безопасността на продукта както за хората, така и за околната среда. При горене FANOLA® не изпуска дим и мирис, а единствените отпадни продукти са водни пари и въглероден двуокис в съотношение и състав аналогични на тези при дишането на човек. 

Внимание! Предлаганите камини и огнища са проектирани и функционират безопасно единствено с биогориво FANOLA®. Използването на друг вид гориво не е безопасно и може да повреди отделните компоненти, като в този случай гаранцията на продуктите отпада.
Съблюдавайте приложените инструкции за експлоатация и безопасност!


Характеристики:

  • Биогориво на основата на растителен тройнодестилиран алкохол
  • Възобновяем енергиен източник
  • Безопасен за хората и околната среда
  • При горене не се образува пепел, не се изпускат дим и мирис
  • Отпадни продукти при горене са само водни пари и въглероден двуокис в съотношение и състав аналогични на тези при дишането на човек
  • При употреба на камините в затворени помещения е необходимо да се осигури достъп на свеж въздух – чрез вентилация или леко открехнат прозорец
  • Продължителност на горене на 1 литър FANOLA®: от 2 до 5 часа в зависимост от регулировката на силата на пламъка
  • По-висока ефективност на горене с 40% в сравнение с тази на дървото
  • Топлинна енергия при изгаряне на 1 литър FANOLA®: 5,6 kW/h
  • Опаковка: бутилка 1 литър или туба 5 литра


Безопасност:

Ние се грижим за безопасността на клиентите, използващи нашите спиртни камини. Всички продукти са проектирани за работа с биогоривото FANOLA® и са сертифицирани от акредитирани институции.
Безопасността на камините и горивото са доказани със сертификатите: TUV, SITAC, PTZ, CNBOP: