Спиртните камини


Безопасност


Безопастно гориво

Всички наши камини работят единствено с биогориво FANOLA®.

Предлаганите камини и огнища са проектирани и функционират безопасно единствено с биогориво FANOLA®. Използването на друг вид гориво не е безопасно и може да повреди отделните компоненти, като в този случай гаранцията на продуктите отпада. 
FANOLA® е биологично чиста течност на основата на тройно дестилиран алкохол от растителен произход. Тя е напълно възобновяем енергиен източник. Преминалите щателни тестове, доказват безопасността на продукта както за хората, така и за околната среда. При горене FANOLA® не изпуска дим и мирис, а единствените отпадни продукти са водни пари и въглероден двуокис в съотношение и състав аналогични на тези при дишането на човек.

Внимание! Предлаганите камини и огнища са проектирани и функционират безопасно единствено с биогориво FANOLA®. Използването на друг вид гориво не е безопасно и може да повреди отделните компоненти, като в този случай гаранцията на продуктите отпада.
Съблюдавайте приложените инструкции за експлоатация и безапасност!Характеристики:
 • Биогориво на основата на растителен тройнодестилиран алкохол
 • Възобновяем енергиен източник
 • Безопасен за хората и околната среда
 • При горене не се образува пепел, не се изпускат дим и мирис
 • Отпадни продукти при горене са само водни пари и въглероден двуокис в съотношение и състав аналогични на тези при дишането на човек
 • При употреба на камините в затворени помещения е необходимо да се осигури достъп на свеж въздух – чрез вентилация или леко открехнат прозорец
 • Продължителност на горене на 1 литър FANOLA®: от 2 до 5 часа в зависимост от регулировката на силата на пламъка
 • По-висока ефективност на горене с 40% в сравнение с тази на дървото
 • Топлинна енергия при изгаряне на 1 литър FANOLA®: 5,6 kW/h
 • Опаковка: бутилка 1 литър или туба 5 литра

Безопасност:
Ние се грижим за безопасността на клиентите, използващи нашите спиртни камини. Всички продукти са проектирани за работа с биогоривото FANOLA® и са сертифицирани от акредитирани институции.
Безопасността на камините и горивото са доказани със сертификатите: TUV, SITAC, PTZ, CNBOP:


Безопастна конструкция

Преди експедиция всеки модел преминава обстойни тестове. Особенно внимание се обръща на следните компоненти:

Стъклен цилиндър:
 • Избира се подходяща дебелина за висока издръжливост
 • Загладени ръбове
 • Полирани повърхности за по-добра естетика и пасване с металните части
Чаша:
 • От неръждаема стомана
 • Подсилена периферия
Плоча:
 • От неръждаема стомана против корозия и патина
 • Повишена устойчивост чрез пресоване
 • Външните ръбове и ръба на отвора са повдигнати
 • Конструкцията на пода предотвратява предотвратява преместване на компонентите
Основа:
 • Снабдена с подложки против приплъзване, защитаващи пода от драскотини
 • Всички части контактуващи с пламъка са негорими
 • Висока стабилност

Безопасността се осигурява от специалната структура и елементи в горивната камера. Камините са изработени изцяло от негорими материали и е обърнато голямо внимание на:
 • Структурните компоненти са изработени от неръждаема стомана с устойчиво високотемпературно покритие
 • Горивната камера е от сертифицирана неръждаема стомана
 • Дъното на камините е оборудвано с допълнителна тава за безопасност
 • Задната и страничните стени са от полирани неръждаеми листове, действащи като радиатор. Те спомагат да се постигне отличен визуален ефект при горене.
 • Заслонката на горивната камера позволява плавно регулиране на силата на пламъка
 • Конструкцията е проектирана така, че да не се нагрява външния корпус на камината и стената до която се поставя
Дефлектор:
 • Устройство за насочване на горещия поток въздух
Стъклена врата (опция):
 • Специално темперирано стъгло с гладки ръбове
 • Допълнителна защита против случаен контакт с огъня
 • Защита от попадане на горими предмети в камината
Корпус:
 • Устойчив на високи температури
 • Конструкция без директен контакт с горещите компоненти на горивната камера
 • Стабилна и здрава конструкция
 • Изработена от висококачествени, хигиенични материали
 • Сглобяването не изисква специалист


Безопастна среда

Нашите спиртни камини освен, че са безопасни при експлоатация са проектирани и с оглед опазване на околната среда.
Използваното биологично чисто гориво FANOLA® при горене не изпуска дим, мирис и вредни вещества. FANOLA® е препоръчано като безвредно за естествената среда на човек.

FANOLA® се произвежда от възобновяеми селскостопански култури, при което не се унищожават дървета.

В много страни са приети закони и стандарти стимулиращи използването на високоефективни биологично чисти горива особенно в преходните сезони – пролет и есен.